Andika barua pepe yako au namba ya simu inayotambulika na akaunti yako ya TBet

Barua pepe yako imebadilka? kama hutumii tena barua pepe inayohusiana na TBet akaunti yako, unaweza ukawasiliana na huduma kwa wateja kwa msaada na kurudisha upatikanaji wa akaunti yako